Skip to main content

Archief

maandag 5 FEBRUARI 2024 – 20u00

Godsdienst in een verstoorde wereld

Baron Frans VAN DAELE
Speciale Gezant ter promotie van de vrijheid van religie of geloof buiten de EU

Godsdienstvrijheid en vrijheid van overtuiging stuiten op een drietal hinderpalen: onverschilligheid, wedijver tussen (geloofs)overtuigingen, en machtspolitiek. Hoe kunnen we deze hinderpalen overstijgen en bijdragen tot nieuwe evenwichten?

Als kabinetschef van Herman Van Rompuy, toenmalig voorzitter van de Europese Raad, en vervolgens als kabinetschef van koning Filip heeft baron van Daele als weinigen zo de vinger op de pols gehad met betrekking tot de recentere ontwikkelingen. Hij zal voor Christen Forum Gent vertrekken vanuit zijn opdracht in verband met de bevordering van godsdienstvrijheid en vrijheid van overtuiging en dit kaderen in een bredere context.

maandag 4 december 2023 – 20u00

In de gave leven

Broeder Bart Verhack
prior van de fraterniteit Tibériade

Wat brengt iemand ertoe vandaag nog voor het monnikenleven te kiezen? Vooral, wat brengt jonge mensen daartoe? Wat betekent het woord ‘roeping’ nog in de huidige wereld en binnen de actualiteit van de Kerk? En hoe overleeft een jonge kloostergemeenschap in onze wereld? Hoe brengt men de boodschap van het geloof over? Hoe blijft men onderweg met God?

Het zijn maar enkele van de vragen die Br. Bart van de Tibériade hoopt aan te snijden aan de hand van zijn eigen roepingsverhaal en aan de hand van het verhaal van de Tibériade.

MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 - 20:00U

Oud en moe van dagen. Over oud worden, doodsverlangen maar ook over hoop ...

AN HAEKENS
OUDERENPSYCHIATER EN MEDISCH DIRECTEUR

In deze lezing staan we stil bij de manier waarop er in onze samenleving naar ouderen gekeken worden en hoe de maatschappelijke context een invloed heeft op het welbevinden van ouderen. We onderzoeken verder welke (andere) factoren een doodswens bij ouderen kunnen uitlokken of versterken. Tot slot gaan we op zoek naar wat levengevend of zingevend is en wat dus kan helpen om op een ‘goede manier’ oud te worden.

Dr. An Haekens in ouderenpsychiater en medisch directeur bij de Alexianen Zorggroep Tienen.

MAANDAG 28 november 2022 - 20:00u

Eigenlijk is het heel eenvoudig

Kristien Hemmerechts
Auteur
De tocht die Kristien Hemmerechts aflegde van gelovig kind naar iemand die niets meer met de kerk of godsdienst te maken wilde hebben (zonder zich daarom evenwel atheïst te noemen), naar trouwe kerkganger en gelukkig lid van de katholieke lekengemeenschap Sant’Egidio.
fotograaf: Diana Putters
MAANDAG 12 september 2022 - 20:00u

De toekomst van de christendemocratie

Sammy Mahdi
Voorzitter CD&V

Is er nog een toekomst voor de christendemocratie in de huidige wereldsituatie? Welke lessen kan en moet een politieke partij op christendemocratische grondslagen trekken uit het einde van het christendemocratische tijdperk? Waar liggen de oorzaken voor de teloorgang van de aantrekkingskracht?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in de lezing door Sammy Mahdi als nieuwe voorzitter van de cd&v.